met MS en vork

Wahls Protocol. Voeding en leefstijl als middel bij auto-immuun en ontstekingsziekten

Disclaimer

Disclaimer

De website met Ms en vork is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Met MS en vork behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Raadpleeg voor het wijzigen van uw dieet of lifestyle eerst uw arts. Uw gezondheid is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Met MS en vork aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen door het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld. Met MS en Vork is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie. Behoudens deze disclaimer, is de met MS en vork niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden gewijzigd of worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van met MS en vork.

copyright met MS en vork

 

© 2024 met MS en vork

Thema door Anders Norén